Generalforsamlingen

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
27/02/2024
19:00 - 22:00

Lokation
Ladegårdssøen

Kategori


Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 27. februar 2024, kl. 19.00 i klubhuset ved Ladegårdssøen.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent.
2.Formandens beretning.
3.Aflæggelse af regnskab.
4.Beretninger fra udvalg.
5.Indkomne forslag.
6.Bestyrelsens forslag til nedsættelse af udvalg
Vandpleje Gruppe
Junior udvalg
Hav & Konkurrence udvalg
Båd og Havneudvalg
Sø og Hus udvalg

7.Fastsættelse af kontingent for 2025.
8.Fastsættelse af budget for 2024.
9. Valg af bestyrelse.
Frank B. Andersen (villig til genvalg)
Jesper Lund Jensen (villig til genvalg)
Kaj Larsen (villig til genvalg)
Ledig plads.

10.Valg af bestyrelsessuppleant
11. Valg af udvalg.
12. Valg af revisor.
13. Valg af revisorsuppleant.
14.Eventuelt.